کجاست سمت حيات؟شايد يه فرصت ديگه...

...
شاید یه لحظه ای دیگه
فرصت عاشقی بشه

دوباره یک شانس دیگه
شانس شقایقی باشه

شاید یه جا یه فرصتی
لحظه مجالمون بده

گفتنی رو باید بگم
گریه اگه اموووون بده
 ...

[آهنگ]


Samtehayat     لینک