کجاست سمت حيات؟ 

از امروز با يه همراه جديد، در معبر زندگی به سمت حيات حرکت ميکنیم. همون که راه خاکی حقيقت رو قبل ها ياد آور شده بود. اميدوارم وزن حرف هامون بيشتر، زندگيمون پر‌آواز تر و حرکتمون به سمت حقيقت پربارتر باشه.

امير


Samtehayat     لینک