کجاست سمت حيات؟۱..۲..۳...بی نهايت

سلام

من محسنم٬  من وامير قرار شده از اين به بعد با هم بنويسيم ٬اميدوارم همون طور که با هم گفتگوهای پر معنايی رو داشتيم ٬ نوشتهايی پر وزنی رو ارائه بديم.


Samtehayat     لینک