کجاست سمت حيات؟رم

سلام...

الان در رم هستم..مدتی هست که رسيدم...اما هر اندازه دلم برای تهران تنگ شده بود تو اين شهر برطرف شد...از ترافيک بگير تا دعوای خيابونی..فحش راننده ها به هم...بی نظمی...شکايت مردم تو اتوبوس از وضع حاضر...

خلاصه...(از دست اين فونت ها)...اما خدايش شهر ديدنيه...از سويس به اينحا مثل اومدن از زعفرانيه به شوشه!!! اما ملت باحالی داره..

بعدا بيشتر می نويسم.

امير


Samtehayat     لینک