کجاست سمت حيات؟ 

A wonderful image from [the daily dose of imagery]

پيامها:
سايبر: به نظرت امکانش هست یه روز کنار دهانه های یکی از اون چاله های ماه برای گردش به پیاده روی رفت؟ اونجا ولی باید خیلی دلتنگیهاش سخت تر باشه! حتما اگه رفتم اونجا تلویزیون میبرم... :)


Samtehayat     لینک