کجاست سمت حيات؟يکشنبه غم انگيز

خب... فايل صوتی هم خوبی و بدی خاص خودشو داره... اما تجربه جالبيه... خاطره اس.. نظری از شرودينگر رو در اين باره نقل قول کردم... اينجا.

- امير...


Samtehayat     لینک