کجاست سمت حيات؟نوروز ... درگذشت

سلام...

سال نو هم اوومد...

يکی از دوستام پدرش سکته کرده و مرحوم شده... خيلی ناراحته و من هم همينطور.. کلی اعصابم رو ريخته به هم...

هنگام سپيده دم خروس سحری... دانی که چرا همی کند نوحه گری
يعنی که نمودند بر آيينه صبح... کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

نوروز نو-روز-شده ها مبارک!!


Samtehayat     لینک