کجاست سمت حيات؟روز هفتاد و پنجم «چون او گفتن»
شب سرت را بالا كن. ببين چه قدر چشم از آسمان زل زده و دارد زمين را نگاه می‌كند. همه‌شان دارند اين‌جا را می‌پايند. خسته هم نمی‌شوند. مگر اين‌جا چه قدر قشنگ است كه اين همه نگاه می‌كنند؟
صبح كه هوا روشن شد تو هم نگاه كن ببين چی بود قضيه.
 
-- از چون او گفتن

Samtehayat     لینک