کجاست سمت حيات؟Vrouwe Fortuna (بانوی شانس)

آنتورپ

Open air cafes in Grote Markt. The Stadhuis and guildhouses can be seen.

 پايتخت کتاب جهان سال ۲۰۰۴
 سومين منطقه اصلی تجارت الماس  ۱.نيويورک، ۲.آفريقای جنوبی
 دومين جمعيت يهوديان هسيتيک ۱. نيويورک
بزرگترين بندر اروپا ۱.رتردام، ۲.هامبورگ

قدم زدن در کنار رود اسخٍلت، تماشای ساختمان های قديمی مرکز شهر، کليسای جامع بزرگ آن، شهرداری، خيابان مير (Meir)، ... و يهوديانی که از ابتدای ورود به شهر، به تعداد زياد به چشم می خورند. انتورپ زيبا بود، اما نه به زيبايی و تميزی شهرهای آلمان يا هلند.

ساعت ۶ عصر ۹ ژوئن در وروديِ ميدان Grote markt، در هوايی گرم، نوشيدنی خنکی می خورديم که در مونيخ سوت اولين بازی جام جهان زده شد. ميدان شلوغ بود و  در وسط آن، يک گروه بلژيکی برنامه موسيقی پاپ داشتند. صدای هيجان مردم از شنيدن مساوی شدن اوليه بازی کاستاريکا - آلمان هم شنيدنی بود. هنوز خاطرات جنگ جهانی از ذهن مردم پاک نشده!

در اين ميدان، مجسمه بزرگی است از قهرمان افسانه ای شهر برابو (Brabo) که دستِ بريده حاکم ظالم شهر را در دست دارد. اسم شهر هم در زبان فلميش از همين گرفته شده.

-------------------------------------------------

اولين تجربه بسيار زيبای سفر با کشتی بادبانيِ «بانوی شانس» (لايدن، هلند)


Samtehayat     لینک