کجاست سمت حيات؟ 

دنبال مطلبی کاملتری هستم که در ابتدای سریال روزهای زندگی (هانیکو) سالهای دور، می شنیدیم:

زندگی منشوری است در حرکت دوار،
منشوری که پرتو پر شکوه خلقت
با رنگهای بديع و دل پذيرش آنرا دوست داشتنی، خيال انگيز و پرشور ميسازد.....

در حافظه جمعی ما ایرانیان سه سریال تلویزیونی ژاپنی بسیار آشناست: اول سریال سالهای دور از خانه (اوشین)، سریال داستان زندگی یا روزهای زندگی (هانیکو) و بعدی «از سرزمین های شمالی»... که هر کدوم خاطره های خاص خودش رو برای ما به همراه داره { برف بهاری}.


Samtehayat     لینک