کجاست سمت حيات؟آرزو

۱. آرزو خواستن است... اگرچه خواستن و داشتن همیشه چیز خوبی نیست، اما چون هست، خوب است! فکر می کردم که اگر من به روشی بتوانم تنها به یک خواسته بزرگ و (شاید محال) برسم، آن خواسته چیست؟ چه چیزی است که محال است و داشتنش یا خواستنش شعفی متفاوت به زندگی ام خواهد بخشید؟!

۲. معمولا به روز نمی نویسم و از روز... مثلا از تعطیلی شرق، تولد سهراب، عدم ثبت نام دانشجویان ستاره دار... اما صدام داستان متفاوتی است! امروز اعلام شد که او اعدام خواهد شد. گرچه مرگ یک دیکتاتور هم اتفاق میمونی است، اما آیا این ایده دیکتاتوریسم آیا کم شده؟!

اعتقاد دارم که ما هنوز در گوشه گوشه جهان در بربریتی مدرن زندگی می کنیم... جنگ و کشتار و پایمال کردن حقوق ملت ها و سردرگمی انسان ها. 

شاید شهروندی در عصر یکشنبه، پنجم نوامبر سال ۲۷۰۶ با ذهنی متفاوت از ما، و کمتر انباشته از جنگ و بی عدالتی، به آینده سبزی برای بشریت فکر کند!

۳.
آخرين برگ سفرنامه باران اين است:
که زمين چرکين است.


Samtehayat     لینک