کجاست سمت حيات؟ 

۱. کی و چگونه از مرخصی تاریخی مان بر می گردیم؟
برنارد لویس، عبده، سید جمال اسد آبادی، فردید،‌ آل احمد...

۲. اسلام هویت، اسلام معرفت،... سنت گرایی، هویت گرایی است.

باید به شیوه دکارتی تجزیه و تحلیل کرد، نه مبهم گرایی و کلی گویی.
گذشتگان بی خبرتر بودند، اما دروغ کمتری هم در کار بود.
فیزیولوژی امتناع (Inhibition) پاولوف
دنیای حق مدار، دنیای تکلیف مدار

۳. آیا می توان با اصل انگاشتن مفهوم بزرگی (فردی -  اجتماعی) به نام خدا، با وجود طرح سئوالاتی در زمینه کارآمدی دین از مفهومی به نام ایمان سخن گفت؟

پ.ن. ----------------------------------------------------------------------------------------------
مهم نیست که هر آدم خردی درباره مسایل اجتماعی چگونه فکر می کند، اما اینکه یک عالم که عده بسیاری به اندیشه و صداقتش اعتماد دارند بگوید مثلا زنان از لحاظ روانی به کمی کتک خوردن نیاز دارند، یا به عنوان تکلیف مسلمان در زمان غیبت کریه انگاشتن فعالیت اجتماعی زنان در انتخابات شوراها یا ورزش کوهنوردی است [ایسنا]. یعنی زن، باید کنج منزل غذا درست کند، ظرف بشورد، خانه بروبد،... تا بمیرد! و این الگو دهی کسانی است که خود را بلندگوی پروردگار روی زمین می انگارند.


Samtehayat     لینک