کجاست سمت حيات؟سئوالی از خدايتان!

بیایید فرض کنیم خدایی هست
فرض کنید که او، جهانی را آفریده
من، تو، درخت و آسمان را
دوست‌دارم که بدونم که وقتی ظلم رو می‌بینه
وقتی می‌بینه که زندگی بعضی آدم‌ها
با ذلت فراوان، با بدبختی فزاینده پیش میره...
وقتی که تا حد زیادی مقصر جامعه‌ هست یا تقدیر تاریخی‌... چه‌کار می کنه؟
چه عکس‌العملی داره؟

آیا اوون خدایی که ما با دلمون برای خودمون می‌سازیم، دل بهش می دیم، دلی داره؟


Samtehayat     لینک