فال حافظ

خيال روی تو در هر طريق همره ماست
                       نســــــيم موی تو پيوند جان آگه ماست

به رغم مدعيانی که منع عشق کنند
                              جمال چهره تو حجت موجه ماست

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
                         گناه بخت پريشان و دست کوته ماست

به حاجب در خلوتسرای خاص بگو
                       فلان ز گوشه نشينان خاص درگه ماست

بصورت از نظر ما اگرچه محبوب است
                               هميشه در نظر خاطر مرفه ماست

اگر به سالی حافظ دری زند، بگشای
               که سالهاست که مشتاق روی چون مه ماست

-- عاقل سخن می گويد زيرا که چيزی برای گفتن دارد، حال آنکه نادان سخن می گويد که چيزی گفته باشد!

/ 2 نظر / 8 بازدید
Narges

خب راست می گی ديگه ... گفتم که گفته باشم !!!