سفر به آمريکا

250px-Anti-US_Tehran.jpg

نگاهی به دنیا میندازم... هر جا جنایتی فجیع می بینی، رد پای آمریکا رو هم می تونی ببینی. داشتم به سرود «آمریکا، آمریکا، مرگ به نیرنگ تو...» فکر می کردم و اینکه واقعا این اتفاق افتاده و در همه جا داره تکرار میشه. از طرف دیگه، سیاستهای آمریکا به پشتیبانی اکثریتی از ملت آمریکاست. مثل سیاستهای ایران که به هر حال با پشتیبانی [دزدکی یا غیر دزدکی، آگاهانه یا غیر آگاهانه] اکثریتی از آرای مردم ایران هست.

برای دوستی این ماجرا رو تعریف می کردم... گفت به هر حال، برنامه ات چی هست حالا؟

- که برای داشتن یه تجارت مهیج برم آمریکا!!! [؟؟؟؟؟؟؟]

/ 0 نظر / 7 بازدید