سايبان آرامش ما ، ماييم

(به خاطر برگ خشک زيبايی که روی ميز و روبرويم گذاشته ام و روياها را در او تجربه می کنم.)

در هواي دو گانگي ، تازگي چهره ها پژمرد.
بياييد از سايه - روشن برويم.
بر لب شبنم بايستيم، در برگ فرود آييم.
و اگر جا پايي ديديم ، مسافر كهن را از پي برويم.
برگرديم، و نهراسيم، در ايوان آن روزگاران ، نوشابه جادو سر كشيم.
شب بوي ترانه ببوييم، چهره خود گم كنيم.
از روزن آن سوها بنگريم، در به نوازش خطر بگشاييم.
خود روي دلهره پرپر كنيم.
نياويزيم، نه به بند گريز، نه به دامان پناه.
نشتابيم ، نه به سوي روشن نزديك ، نه به سمت مبهم دور.
عطش را بنشانيم ، پس به چشمه رويم.

نزديك ما شب بي دردي است ، دوري كنيم.
كنار ما ريشه بي شوري است، بر كنيم.

برخورد خيمه زنيم ، سايبان آرامش ما ، ماييم.
ما وزش صخره ايم ، ما صخره وزنده ايم.
ما شب گاميم، ما گام شبانه ايم.
پروازيم ، و چشم براه پرنده ايم.
تراوش آبيم، و در انتظار سبوييم.
در ميوه چيني بي گاه، رويا را نارس چيدند، و ترديد از رسيدگي پوسيد.
بياييد از شوره زار خوب و بد برويم.
چون جويبار، آيينه روان باشيم : به درخت ، درخت را پاسخ دهيم.
و دو كران خود را هر لحظه بيافرينيم، هر لحظه رها سازيم.

برويم ، برويم، و بيكراني را زمزمه كنيم...

----------------------------------------

sohrab_nav_leaf.gifخواهرم بهناز، احساس زيبايی را مدتهاست مطرح کرده...حيات آميخته با عشق...اميدوارم هرچه زودتر نظرات قشنگش رو اينجا بنويسه، تا سمت حيات ذهنی ديگر رو تجربه کنيم!

/ 4 نظر / 10 بازدید
مهدی

سلام ... بیش از اندازه در حاشیه ء زندگی نباش .زندگی بازیچهء ما نیست تا آهسته از کنارش بگذریم ورد شویم . ما بازیچهء زندگی هستیم .اگر توان ِ تحمل ِ این اسارت را ندارید باید راهی برای رهایی پیدا کنید .راه آخر شاید ترسناک باشد اما نجات دهنده از بندهاست .مذهب هم می تونه ما رو دست بسته کنه . راه رو باید آگاهانه رفت.هر چند آخرش به دره ایی می رسیم ,شاید باخنده بمیریم .!

behnaz

سلام به امير و محسنُ من ديشب در هراس خانه بودم . اگر کسی اين تجر به را ذاشته با شد می فهمد من چه می گويم. گاهی خانه به اندازه یک دل است. گاهی به اندازه يک خانه هست. گاهی به اندازه يک کشور و گاهی تمام دنيا. کسانی که اين هراس را تجربه نمی کنند خوشبخت هستند. من اميدوارم هيچ انسانی اين هراس را نداشته باشد. بهناز

نرگس

پروازيم و چشم به راه پرنده ايم.اين محشره!!...مرا به وسعت تشکيل برگها ببريد...

khodam

az shahre mahshare bruxel be hamatoon salam miresoonammmm.