هستن

از يک دوست خوب شروع شد... از محسن. اوون احساس خوب رو ميگم، که چند لحظه ای نشاط را رگهای زندگی ام دواند، و کاسه چشمانم رو از حضور لبخندی لبريز!

راوی قصه امين پور بود و نشانه راه: فراتر از بودن!

آه ای شباهت دور!
ای چشمهای مغرور!
اين روزها که جرأت ديوانگی کم است
بگذار باز هم به تو برگردم
بگذار دست کم
گاهی تو را به خواب ببينم!
بگذار در خيال تو باشم!
بگذار…
        بگذريم!... آه
               اين روزها
                       خيلی دلم برای گريه تنگ است.آه!
***

نگاه کن در اينجا
چگونه جان آنکسی که با کلام سخن گفت،
با نگاه نواخت،
و با نوازش از رميدن آرميد،
به تيرهای توهم
مصلوب گشته است.

و جای پنج شاخه ی انگشتهای تو
که مثل پنج حرف حقيقت بودند
چگونه روی گونه ی او مانده است...

فروغ

***

و شعر زيبای عباس معروفی...

/ 5 نظر / 6 بازدید
روشنک

ممنون از اين همه لطف -متنای قبليو هنوز نخوندم.........

خودم

In the search for me,I discovered truth, In the search for truth,I discovered Love, In the search for Love,I discovered God, And in God,I have found everything. من در جستجوی حقیقتم... در این راه اول به زندگی، بعد خدا، سپس خود... و حال، شاید به عشق فکر کرده ام. ترتیب اینها نمی دانم مهم است یا نه، اما گویا به ذهن باید سر و سامانی داد..."Information is not knowledge, Knowledge is not wisdom, Wisdom is not truth, Truth is not beauty, Beauty is not love, Love is not music and Music is THE BEST." -- Frank Zappa

محسن

سلام شعر فروغت قشنگ بود حال کردم ! تا بعد

نرگس

چه قدر اين روزها دلم برای گريه تنگ شده است ... !

لذت ببريد!

http://interact10ways.com/usa/information_interactive.htm