تاريخ!

41942696_ac7de727a7_m.jpg


بر حسب اتفاق به ویدئوی بسیار جالبی دست پیدا کردم از جورج گالوی. چند ویدئوی دیگه از اوون رو هم دیدم که بعضی هاش، تا حدی حرف دل من هم بود... که اگه وقت شه، همه رو خواهم نوشت. از یک حقیقت... که در نهایت، چه کسانی در دنیا می کشند؟ می برند؟ غارت می کنند؟ ... به اسم دین در آمریکا و به اسم آزادی در بریتانیا!!

/ 0 نظر / 10 بازدید