روابط انسانی

خیلی از ما آدمها نه روانشناسیم نه به روانشسانی مجرب برخورد می کنیم (در طول عمرمون) که مشاوره ای صحیح در مورد شکل روابطمون (= نحوه زندگیمون = کیفیت زندگیمون = همه زندگیمون) دریافت کنیم؛ اما اگر در حیاتمون، همواره نگاه به درون رو با نگاه دقیقی به بیرون همراه کنیم، وظایف خودمون در قبال خود و در قبال دیگران بهتر می فهمیم و زندگی آرومتری رو برای خودمون میتونیم فراهم کنیم.

/ 1 نظر / 6 بازدید