به بهانه حوادث اخير

۱. چه کسی گفته که ايران در قرن ۲۱ ام زندگی می کند؟ ما در همان قرن ۱۴ ام خودمون هستيم. عقب.... و زمانی که انگشت به دهن به ماشين خودکار غرب نگاه می کنيم که با سرعت به سمت بودن و شدن ميرود، الاغمان را به همان سمت ترکستان رانده و زير لب به شعارهايمان می باليم و فخر می کنيم.

طبق تمام معيارهای اينجهانی در حال غرق شدنيم. طبق اکثر معيارهای آن جهانی نيز حرفی برای گفتن نداريم. اجسادی شده ايم، از غرور احمقانه ای.. به جا مانده از داريوش و کوروش، با توهمی از زرتشت و به خيالی از بهشت اسلامی. ۲۷ سال تلاش، و هر نتيجه منفی را به دشمن و عناصر دشمن مرتبط کردن!

ميراث
۲. ميراث ما از قرنها ادب و فرهنگ کجاست؟ محل استفاده از اخلاقيات و ادبيات کجاست؟ ايا فردوسی، سعدی، ناصرخسرو، غزالی... نامسلمان بوده اند؟؟ آيا مگر هدف آگاه شدن نيست؟ آيا مگر هدف خداشناسی نيست؟ تعالی، اخلاق، پرهيزگاری... و بالاتر از همه عمل!!! يا ما کوريم يا اينان خود را به کوری زده اند. دستاوردها کو؟
اگر از ميراثمان استفاده نشود، انگار وجود نداشته اند...انوقت برايمان چه می ماند؟ آداب تحريف يافته اسلام صفوی؟ يا تحميق روز افزون جامعه کنونی؟
آيا حکومت ما آنقدر که زيارت عاشورا خواندن پرورش می دهد، تکه ای از شاهنامه هم مرور می کند؟ آيا گريه ۱۴۰۰ ساله بر سالار شهيدان، اندک اثری بر جامعه کنونی ما داشته؟ آيا ايننننننننننننهمه روضه، اينهمه ختم قرآن، اين همه پابرهنه تا گنبد طلای رضا رفتن، کردار ما را تغيير داده؟ زندگی ها بهتر شده؟ اعتماد، اخلاق، صداقت، اقتصاد،.... به طرزی اندک اما مستمر تغيير يافته؟؟؟

انتخابات مصنوعی، تحريف انتخابات، عوام فريبی، عوام فريبی، عوام فريبی، بسته شدن بورس، هاله دور سر، برنامه هسته ای، حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی، ارجاع به شورای امنيت، قطع رابطه تجاری، آتش کشيدن سفارت ها،... آنهم در مدت چند ماه از رياست جمهوری يک نادان... دنباله اين داستان اصلا خوشايند نيست.

خدا
۳. خدا هم در اين موارد بی خيال است. الان شايد يک جايی حوالی برزيل، جايی لب دريا زير يک سايبون دراز کشيده و حمام آفتاب می گيرد، شايد دستش به خاطر بيخيالی قبلی تو پاکستان و دارفور بنده. يا شايد تو يکی از کلوب های لاس وگاس ۲۱ بازی می کنه... شايدم ذهنش به خاطر فريادای «يا خدا»ی مردم بيچاره عراق هنگ کرده...آره...سردرد گرفته، خودشه...رفته يه ليوان آب خنک بخوره...يا برای آرامش کمی تو دريای احمر شنا کنه که ... ای وای...پاش گرفته به يه کشتی، يه ورش کرده، يه گند ديگه بالا اورده..ای خدای دست و پا چلفتی! اين کارات مثه خودمه.

خدا يک نابغه است و در اين شکی نيست. اما يکی مثل ماست، جدا ميگم. خيلی باهوشه و با پشتکار! اما چون شبيه ماست بعضی وقتا گند ميزنه، شايد داره رو ما اين چيزا رو تجربه می کنه که بعدا روی سياره اخپ۷س۲۱۴ بتونه يه مدل منظم تر و قابل قبول تری رو ارايه کنه. شايد اگه منابع رو بهتر از مدل قبلی رو ما تقسيم می کرد شرايطمون بهتر بود (بيچاره قبليا). خلاصه...فعلا بعد از فضولی آدما به فضا و بعد از يه ۳۰۰ سال زمينی تحقيق، زندگی تو زمين هيجان و کيفشو از دست داده...خب اوونم به هرحال دٍل داره ديگه...وقت وقت موشک بازيه04.gif

ما؟ ما يه توپ رنگ و وارنگيم، که روی يه سه پايه قرار گرفتيم. روبرومون؟ دو تا چشم که گاهگاهی از روی يه کتاب بيرون ميان و اين کره پرزرق و برق رو ورانداز ميکنن. بعضی وقتا يادش مياد که رو نقطه (۲۰،۱۵،۳۰) درجه، طبق مختصات کروی، جايی به نام زمين هست. نزديکتر ميان، کنجکاوانه يه نگاه ميندازه....و بعد....شيتتتتتتتتتتتت، اينا چرا دارن ميميرن... اوونو را کی کشته؟ بههههههههههه باز دوباره اينا زور گفتن..ديگه گندشو در اووردن، ....باز حواسم به اين کتابه پرت شد...

خود اوون خداهه از کجا اوومده؟ اوونم ميگم...فقط يه مقدار تخيل لازم داره.

هوش ما
۴. اما خب، طبق قانون بقای هوش، هوش در روی زمين ثابته و در حال گذر. خب، ما هم سالها از هوش بهره مند بوديم و اوون رو از مصری ها، آشوری ها، بابلی ها گرفته بوديم. بعد که عربها حمله کردن، بين يونان و عراق پاسکاری شد، تا اينکه يونانيها نامردی کردن به عراقيا پاس ندادن و ما حدوده يه هزاره ای هست که بی هوش موونديم. جالبش اينه که حالا هم که يه ۴۰۰-۳۰۰ سالی هست غرب داره روپايی با اين هوش ميزنه، با هد، پاس داده به خاور دور و ما اين وسط غاز. تازه بعدش هم اينطور که بوش مياد، ميره آمريکای جنوبی...

خداييش ما کودنيم يا احمق. چون يادمون رفته، و نمی دونيم که الان نمی دونيم. کوريم که گوش فيل رو پرده می بينيم، پاش رو ستون و بينش رو يه چيزه ديگه. نه اينکه غرب درست بگه، اما حداقل همه در غرب به اين توافق رسيدن که نميدونن!

ما هم منبع طبيعی برای راحت زندگی کردن داريم، هم به قول آخوندا يه دين کامل. اما بدی همه اينا اينه که هم ذهن ما رو و هم جسم ما رو تنبل کردند. همين.

/ 1 نظر / 6 بازدید
bt

پرواز را به خاطر بسپار ....... پرنده رفتنی است.