روزانه!

پاکستان... از این به بعد کسانی که به توافق با یکدیگر س کس خارج از ازدواج دارند در پاکستان اعدام نمی شوند.
منبع:[امروز در هرالد تریبیون]

بدین ترتیب مجلس جمهوری اسلامی پاکستان، سومین کشور پرجمعیت بزرگ اسلامی، با ۹۸٪ مسلمان دو آتیشه، حکم اسلام را اصلاح می کنند.

آیا اسلام تفسیر بردار است؟
در قرآن بحث از سنگسار مطرح نیست، بالاترین مجازات چنین متخلفانی ۱۰۰ ضربه شلاق آن هم در شرایط خاص دارد. پیامبر اسلام هم چنین حکمی نداده... پس حکم سنگسار از کجا آمده که فقهای شیعه و کشورهای اسلامی به آن قانونمند شده اند؟ آقای مطهری در کتاب «آشنایی با قرآن» می گوید اسلام در این مورد دو نوع مجازات دارد: ۱. تازیانه و ۲. سنگسار [حوزه] .  که حکم دوم هم در مواردی به سبب اعتبار به چالش کشیده شده [تاریخ ایران]. در ایران هم زمزمه هایی از حرکت در رفع این قانون وجود دارد [زنان].

 ----
سفرنامه پاکستان: آژانس خبری فارس
یک تحلیل از وضع پاکی ها... اینجا، دو پاراگراف آخر

/ 1 نظر / 15 بازدید
امير

،غمت با وفاتر از توست ،تو گهگاه با منى .غمت هميشه ترانه پشتو، از وب محسن