زندگی من، سکانس سال ۲۵، ماه ۳۰۷، هفته ۱۳۴۲، روز ۹۴۰۰ ام

کسی نمی داند، شايد به زودی در جنگ ديگری گرفتار شويم. جزوه های جنگ را ورق می زنم... کربلا کربلا، ما داريم ميياييم؟؟؟

-----------------------------------------------
می گويند خدای قرآن در شش آيه ابتدای سوره حديد، سه آيه انتهايی سوره حشر به کاملترين وجه توصيف شده. که عالمان مسلمان، پيروانشان را به تامل در اين آيات تاکيد فراوان می کنند. به صورت اتفاقی مطلبی خواندم که می گفت: «خداوند بشر را نيافريد، بشر بود که برای زندگی اش خدا را هم بوجود آورد». قطعا خدا به احتمال ۵۰٪ يا هست يا نه، مهم تر از همه اينکه حضور وی چه باری را از دوش ما برداشته؟ چگونه زندگی ها را بهتر، يا سخت تر می کند؟ و آيا براستی زندگی بدون خدا مشکل است؟!! بايد ديد.

------------------------------------------------

جزها را روی ها سوی کل است
بلبلان را عشق با روی گل است
آنچ از دريا به دريا می رود
از همانجا کامد آنجا می رود
از سر کُه سيلهـــــای تيزرو
وز تن ما جان عشق آميز رو

خوانده شده در اينجا.

-------------------------------------------------
سوره حشر...

سوره حديد....

---------------------------------------

ویل دورانت: تاریخ را باید فیلسوفان بنویسند و فلسفه را مورخین.

/ 7 نظر / 11 بازدید
لذت ببريد!

مولوی: اگر يکی از انسان ها فرعون شوند.. همه انسانها هم می توانند بشوند.. فقط شرايط را بايد بيابند... پس می گويد انسان قوي است، به شرطی که بر خواسته های خود لجام بزند. همه فرعونی نهفته دارند... از آنطرف هم درست است... يعنی می توان به سطوح بالا هم برسيد... به معراج براييد چو از آل رسوليد...رخ ماه ببوسيد چو بر بام بلنديد! ادبيات دينی می گويد چون پيامبر توانسته به معراج برود، به اين معناست که همه می توانند به معراج روند!! در به روی کسی بسته نيست!.... و حال چه کسی از فرعون نفس ما که می خواهد به معراج برود توان ايستادن دارد؟؟؟ بايد کسی باشد؟؟؟ فرعون بايد قبول کند که جايی هست که در برابر او می شکند.. شکستنی است، سر خم می کند... دين پشتوانه اخلاق است! تاريخ دينی! تاريخ تاکنون ما! انسانهای بزرگی در حيات دينی پرورده شده اند. افتخار بشريتند... کتاب مولانا بی نظير است در تمدن اسلامی و لاتينی!!! اين روحهای بزرگ بی سبب نيست که پرورده می شوند. بايد بررسی شوند که جگونه پرورش يافته اند... منابع و الهام بخش اينان که بوده است؟ که از اسرار سخن می گويید؟ انديشه دينی! و اينست سرّ ماندگانی دين.

لذت ببريد!

نسبت دين با جهان جديد! دوران روشنگری... دوران جباريت عقل پس از آن. حاکميت عقل با دستاوردهای آن. عوض شدن چهره زندگی که عوض شده، از دستاوردهای عقل است.در کشورهای سوسياليستی اين وضع بدتر بوده است. (قرن ۱۹ و نيمه اول قرن ۲۰). انتهای دوم قرن ۲۰، دوران تواضع عقل!{فکر نکنم، چون قبلا ها هم بوده} به پشتوانه آسيب به محيط زيست! يا بی مسئوليتی {اکنون در قرن ۲۱ توجه به اين امور معروف شده}. سيستم غارتی-غنيمتی، داستان تاريخ قديم ايران و ادبيات قديم ايران (ای ترک غارتگر من...به فتراک بستن...به غنيمت بردن من، دل به يغمايش سپردم...) و حاکم شدن انديشه غارتی غنيمتی، بر شعر ما و ... سعدی (بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست...)...... علم و تکنولوژی جديد غارتی غنيمتی است { که به نظر من ايشون نادرست ميگه و داره حالا ربطشون ميده به خدا!!!}. پوپر و ... پست مدرنيسم ها، معتقدند که صلابتی که گذشتگان در مورد علم می پنداشته اند، افسانه است.(any single cohesive definition is impossible) علم در قرن ۱۹ ام خدا بود. که اکنون علم و تکنولوژی در اين زمينه کم آورده اند!

تاريخ

کشوری که گذشته خود را نشناسد لاجرم محکوم به تکرار آن است!

لذت ببريد!

----متواضع شدن دين---- تا بحال عصر جباريت دين (قرون وسطی)، جباريت علم و تکنولوژی (قرن ۱۹)، تواضع علم و تکنولوژی، تواضع دين.... غرور دينی، بد فهميدن نقش دين در اجتماع! جباريت دينی! حذف غرور به کمک فلسفه. «هرچه شما امپراطوری های خود را بيشتر گسترش دهيد، شکست پذيری شما بيشتر خواهد شد». نزاع علم و دين اکنون چهار قرنه شده!(Science without religion is lame, religion without science is blind. by Albert Einstein.). هر جباری زمانی دماغش به خاک ماليده خواهد شد!--------------------بخش اول دين و دنيای جديد*-------------- دکتر سروش سال ۱۳۷۷

سر توماس

سلام حيات جان، ایمیل منو گرفتی؟

محسن

گاهی نگاهم در تمام روز با عابران ناشناس شهر احساس گنگ آشنائی می‌کند

ارميا

He who controls the present, controls the past. He who controls the past, controls the future.