بهار غم انگيز...

95590146_dc50a0cf03_m.jpg

بهارا شور عشقم بیشـــتر کن
مرا با عشق او شیر و شکر کن

گهی چون جویبارم نغــــمه آموز
گهی چون آذرخشم رخ بر افروز

مرا چون رعد و توقان خشمگین کن
جهان از بانگ خشــمم پر طنین کن

بهارا زنده مانی، زندگی بخش
به فروردین ما فرخندگی بخش

هنوز اینجا جوانی دلنشین است
هنوز اینجا نفســها آتشین است

/ 3 نظر / 9 بازدید
نسرين

سلام... زيبا بود ممنون که سر زدين

علی

agha age shirini midan ma ham hastima ...!

روح اله

مثل اينکه عاشق شدياز دست رفتی...