۱. برای همه سالهای گذشته... برای سالهای جنگ... برای اوون سالهای آژیر قرمز بمب های آمریکایی و اروپایی عراق روی سرمون... برای اوون سالهای خوندن «انجز انجز وعده...» توی حیاط دبستان در هوای آفتابی سرد زمستون با روپوشهای آبی مدرسه! به یاد همه لحظه های دلهره آور و سخت گذشته!...

آمریکا، آمریکا، مرگ به نیرنگ تو...

۲. ده نشانه حمله‌ آمریکا به ایران!!! آمریکا هنوز در فکر تغییر رژیم در ایرانه و من فکر نمی کنم هیچ ایرانی عاقلی حاضر به پذیرفتن ایده حمله به ایران باشه، مگر اینکه مزدور، یا دیوانه باشه. جمهوری اسلامی، کامل نیست... اما نتیجه اوون جمهوریِ وطنی این شد، چه برسه به جمهوری وارداتی آمریکایی!!! و صد افسوس که دولت ناپخته بی سیاست کنونی به همه این منفی نگری ها دامن می زنه!! این مقاله نکات بسیار خوبی داره. امیدوارم تغییرات اخیر، در گقتگو با آمریکا در عراق، تغییر رئیس سپاه، و آزادی «عاملان انق لاب مخ ملین ایران» نتیجه مثبتی در پیش رو داشته باشه!

/ 2 نظر / 11 بازدید
الهه

چه ضد آمريکايی شدی همسايه. يه کمی از کتابخونه دل بکن و به ما سر بزن. همه سراغت رو ميگرند. موفق باشی

محسن

ووووووووو.... چه قد آپ کردی پسر ....اونم بی سرو وصدا... keep your fly