۱..۲..۳...بی نهايت

سلام

من محسنم٬  من وامير قرار شده از اين به بعد با هم بنويسيم ٬اميدوارم همون طور که با هم گفتگوهای پر معنايی رو داشتيم ٬ نوشتهايی پر وزنی رو ارائه بديم03.gif.

/ 1 نظر / 8 بازدید
behnaz

I think it is fantastic, can I write with you, too. I think Awouadori ceremony in Japan was very interesting, how do you think?