ارتباط گمشده پاک تو و اتم

۱. اخلاق ژنتيک، ژنتيک اخلاق؛ مدتهاست که کشف نقشه ژنوم انسان بر ملا شده، و بی شک انسانهايی ساخته شده اند که ظاهر و شکل مشخصی دارند و از توانايی های ویژه ای برخوردارند. بحث گرم محافل علمی کنترل اين ساخت و سازهای غير قانونی است. ديشب فکر می کردم، که چگونه می توان ژن اخلاق را در ماده جست (صحبت از آزادگي، پاكي، مروت، ابلهي است!- مشيری) چيزی نيافتم.

۲. بهترين بيان حال ديشب من شايد اين باشه:
من امشب، هفت شهر آرزوهايم چراغان است!
زمين و آسمانم نور باران است!
بهشت پر گل انديشه ام از عطر آکنده است.
صفای معبر هستی تماشائی است:
ز هر سو، نوشخند اختران در چلچراغ ماه می ريزد
جهان در خواب
تنها من، در اين معبر، در اين محراب.

۳. نانوتکنولوژی! (علم و فناوری طراحی و مهندسی در مقياس بسيار ريز را نانوتکنولوژی گويند.)

وقتی که در کوچه باغ دنيای مادون ريز قدم می ذاری و حيرت زيبايی سيب های سرخ و زردآلوهای زرد کوانتومی، کنار عطر خوشه-انگورهای سيليکونی که از ديوارهای انرژی باغهای رنگارنگ اتم ها، آويزون شده، تو رو بهت زده می کنه... وقتی موسيقی و هارمونی دلنواز ساز اتم های طبيعت -در سمت ديگر ميکروسکوپ- چشمانت رو می نوازه... وقتی صدای خش خش قدم زدن روی شن های ريز سيليکات رو زير پات حس می کنی... يا هنگامی که کنار برکه ای، از زيبايی نيلوفرهای پروتئينی به وجد ميای... اوونوقته که فکر می کنی شايد خودتم يه سيبی، يه زرد آلو، يه انگور يا يه نيلوفر، که وزن ردپای چشمان به وجد اوومده و پر از تحسين يه رهگذر رو، روی خودت حس می کنی.

اينو گفتم، که يادم بمونه، اوون موقع که فکر می کردم خودم اوونقدر در دامن چيزای بزرگتر کوچیکم که بودن اوونها رو فراموش کردم؛ يادم باشه که همون موقه، چيزای خيلی کوچيکه ديگه ای هم هستند که نگاه زيباشون منتظر منه و نبايد از يادشون برد!(به الهام از زمزمه زيبای «سپيد و سياه» مسافر جاده خاکی)

/ 7 نظر / 6 بازدید
behnaz

Dear Amir, Thank you. I find it wonderful. behnaz

Friedrich Nietzsche

The higher we soar the smaller we appear to those who cannot fly.

Friedrich Nietzsche

True, we love life, not because we are used to living, but because we are used to loving. There is always some madness in love, but there is also always some reason in madness

Mark Twain

You can't depend on your eyes when your imagination is out of focus.

Mark Twain

Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.

Mark Twain

Adam was the only man who, when he said a good thing, knew that nobody had said it before him.

Mark Twain

Life does not consist mainly, or even largely, of facts and happenings. It consists mainly of the storm of thought that is forever flowing through one's head