تفاوت نگاه

۱. ما آدمهای یک دنیاییم، اما دنیای ما آدمها، یک دنیا با هم فرق داره!!!

۲ .
اهل طاعونی این قبیله مشرقی ام
تویی اوون مسافر شیشه ای شهر فرنگ
پوستم از جنس شبه، پوست تو از مخمل صبح
رختم از تاوله، تن پوش تو از پوست پلنگ

شهر تو شهر فرنگ، آدماش ترمه قبا
شهر من شهر دعا، همه گنبداش طلا

تن تو مثل تبر، تن من ریشه سخت
تپش عکس یه قلب، مونده اما رو درخت!

/ 0 نظر / 9 بازدید