39190532_f6ea49fe83_m.jpg

روزه یک سو شد و عــید آمد و دلها برخاست
می ز خمخانه بجوش آمد و می باید خواست

توبه زهد فروشــــان گران جان بگذشت
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست

چه ملامت بود آنرا که چنیـــــــــــــــــ باده خورد
این چه عیبست بدین بیخردی وین چه خطاست

باده نوشــــــــی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست

ما نه رندان ریاییــــــم و حــــــریفان نفاق
آنکه او عـــــــالم سر است بدین حال گواست

فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم
وآنچه گویند روا نیست نگوییم رواست
- حافظ
/ 6 نظر / 2 بازدید
امير

آيا زندگی يک مجموعه بزرگ بده بستون نيست؟ ... خود هر فرد... منافع شخصی...کيست کز روی کرم با من وفاداری کند؟

بيتا

Life is so constructed, that the event does not, cannot, will not, match the expectation. Charlotte Bronte (1816-1855)

محسن

به من بگو نگو ، نميگويم ، اما نگو نفهم ، كه من نمي توانم نفهمم ، من مي فهمم - دكتر علي شريعتي

یا هو! ** گفتم که عاشقم من، گفتا غمت سر آید * گفتم دلم ربودی گفتا « ورت پر آید» **گفتم که لپ سرخت رسوای عالمم کرد * گفتا تب است مفلوک! با آسپرین سر آید **گفتم که هر چه گویی با جان و دل پذیرم * گفتا برون شو از در تا باد بهتر آید ** گفتم بوی زلفت دیوانه ام نموده است * گفتا حناست ابله بویش مگر نیاید!!!

زاهد ظاهر پرست از حال ما اگاه نيست در حق ما هر چه گويد جای هيچ اکراه نيست در طريقت هر چه پيش سالک ايد خير اوست در صراط مستقيم ای دل جای هيچ اکراه نيست تا چه بازی رخ نمايدبيدقی خواهيم راند عرصه ی شطرنج رندان را مجال شاه نیست in buoca al lupo

ای روزهای بودن که هیچگاه نیستید! من تشنه بودن بدون نبودنم! ***** روی که می گردانی آسمان دلم تاریک می شود خوشا برق مردمکانت ماه تمام یلدای دلم... ***** رویاهایت (اوهامت) را از دست نده ، زیرا برای اینکه شکست نخوری باید به آنها تکیه کنی...