کوچه مسدود است!

آسمان آبی است. 

باران نور، سلولهای صورتی، سياه و نارنجی خانه های کنار آبراه را در خود فراگرفته.
جريان آرام و باثبات زندگی، ابروان پنجره ها را تاب ملايمی داده؛ 
درون خانه ها به ميمنت «نورگاه های بزرگ» از آفتاب سيراب است.

هرکجا آسمان را روی زمين، به يمن آبی نهرها می توان يافت؛
که آبی شان بر جای جای خانه ها، از حيات سبز، نقشی گونه گون زده!
و رنگين کمان زندگی، عطر شوق ارتباط را زير پوست خانه ها دوانده!

فضای تنگ کوچه ها از ثانيه های زندگی رهگذران سرشار است؛
و چشم های تحسين کننده مسافران عبوری، به يادگار، گرمی ديگری بر سلولهای آفتابی حيات خانه ها نگاشته!

و هنگامی که پيامبر نور، با ما و خسته از ما، می رود تا در افق، خستگی از تن به در کند؛ 
تو هم می توانی گوشه ای، در آرامش محيط و گرمای آغوش درخت، پلی بزنی به ارتباط پاک گمشده ات!

--امير

پ.ن: آنچه می خوانيد، حاصل برداشت من از مدتی قدم زدن با شهر، روانکاوی او و گفتگو با همسفرانم است، که پر رنگترين چهره زندگی صورتی-پوستان هلندی است!

/ 6 نظر / 3 بازدید
بی نام

"This is my wish for you: Comfort on difficult days, smiles when sadness intrudes, rainbows to follow the clouds, laughter to kiss your lips, sunsets to warm your heart, hugs when spirits sag, beauty for your eyes to see, friendships to brighten your being, faith so that you can believe, confidence for when you doubt, courage to know yourself, patience to accept the truth, Love to complete your life."

Tom Bodett

The difference between school and life? In school, you're taught a lesson and then given a test. In life, you're given a test that teaches you a lesson."

behnaz

Actually I did not know your friend, but it is a very nice cooperation. Congratulation! I can write if you want too. But as you know most of the times I am so busy. Best wishes for new friends

محسن

سلام نوشته زيبايي بود ، انگار اونجا پر از نهره ! پيامبر نور تعبير خيلي جالبي بود. راستي از خواهرت بهناز٬ به خاطر نوشتهاش ممنونم .

elham

وبلاگ قشنگی دارين...به من هم سری بزنين

Samira

"My emphasis is on verbs,not on nouns.Avoid nouns as much as possible.In language you cannot,that I know.But in life,avoid.Because life is a verb,Life is not a noun,it is really "living"not "life".It is not love,it is loving.it is not relationship,it is relating.It is not a song,it is singing.it is not a dance,it is dancing-Osho (1931-1990" )