نگاه...

ميدونی٬ داشتم به اين فکر ميکردم راه رفتن آدمها شايد خيلی خوب دنيای درونشون رو نشون ميده وقتی به دو تا دوست که توی دانشگاه راه ميرفتن نگاه ميکردم  اعتماد به نفس رو توی راه رفتنشون ميديدم فکر ميکنم که سالها توی اين محيط بودند و اين که چقدر فرزانه وار قدم ميزدند جالب بود .بعد به اين فکر کردم که اگر يک نفر به راه رفتن من نگاه کنه چی ميگه؟!

نميدونم ولی شايد کاملآ درست فکر کنه...!!!

 --محسن

*******************************
يه گفتگوی خيالی...***
--امير

/ 6 نظر / 10 بازدید
amir

سلام. چه فکر قشنگی. من هم قبلا به اين موضوع فکر می کردم. حتما خيلی حرفا داره..

armia

Men marry to make an end; women to make a beginning.

armia

The difficulty with marriage is that we fall in love with a personality, but must live with a character.

armia

All marriages are happy. It's the living together afterward that causes all the trouble.

armia

What counts in making a happy marriage is not so much how compatible you are, but how you deal with incompatibility.

sima

شايد همه چيز ازظاهر آدمها معلوم نباشه!