۱. بعضی حقیقت ها در زندگی ما انسانها بسیار مهم هستند... که این حقایق از زمان و مکان مستقلند.
رابرت فیسک، خبرنگار روزنامه ایندیپندنت، از اوون آدمهاست که با «شور» بعضی از این حقایق رو به صورتی بسیار جذاب بیان کرده... ویدئو
۲. ادوارد سعید، رشید خلیدی، و رابرت فیسک انسانهای تاریخ نگار ارزشمند روزگار ما هستند!

/ 0 نظر / 9 بازدید