از امروز با يه همراه جديد، در معبر زندگی به سمت حيات حرکت ميکنیم. همون که راه خاکی حقيقت رو قبل ها ياد آور شده بود. اميدوارم وزن حرف هامون بيشتر، زندگيمون پر‌آواز تر و حرکتمون به سمت حقيقت پربارتر باشه.

امير

/ 2 نظر / 4 بازدید
Mark Twain

Good friends, good books and a sleepy conscience: this it the ideal life.

behnaz

Dear Amir, I am happy you find a new friend, hopes you do well.