# مردم

Vrouwe Fortuna (بانوی شانس)

آنتورپ  پايتخت کتاب جهان سال ۲۰۰۴ سومين منطقه اصلی تجارت الماس  ۱.نيويورک، ۲.آفريقای جنوبی دومين جمعيت يهوديان هسيتيک ۱. نيويورکبزرگترين بندر اروپا ۱.رتردام، ۲.هامبورگ قدم زدن در کنار ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 2 بازدید