اوضاع خجالت آور!!!!!

در این لحظه، رئیس جمهور احمق ایران، احمق اینقدی نژاد در دانشگاه کلمبیا در تله اساتید دانشگاه افتاده و رئیس دانشگاه به شدت روی او ر**. شدت ر**ن به حدی بوده که به چرت و پرت گفتن افتاده...

واقعا نمیدونیم گریه باید کرد برای این شرایط یا خندید به این همه حماقت. حق ماست، حق ملت ایرانه... که ببینند حماقت مذهبی و یک آدم متحجر بی سواد، چه بلایی به سر ملت می آورد. به قول رئیس دانشگاه کلمبیا، ما امیدواریم مثل انتخابات خبرگان، راستگرایان افراطی همواره شکست خورده باقی بمانند.

/ 2 نظر / 10 بازدید
مينا

ببخشيد اينقد دير پس دادم بازديدتونو.... آدم متحجر بی سواده دیگه....چی میشه گفت بیشتر از این؟

سر توماس

سلام امير. به نطر من اتفاقا اين رييس دانشگاه بود که آبروی خودش رو برد. احمدی نژاد خيلی خوب جوابش رو داد. اون مورد همجنس گراها خب آره، حرفش احمقانه بود ؛ و و راجع به زنان هم یک سری حرف حساب زد (از جمله اینکه این همه زن موفق در ایران داریم) و یک سری چرند (زنان احترام بیشتری دارند و مردم دختر دار میشن ۱۰ برابر بیشتر ذوق میکنند!). اما از این دو مورد که بگذریم یه نظرم کل سخنرانیش خوب و موفق بود. حالا در اینکه رییس جمهور ما اینه خیلی مصیبته، شکی نیست. اما این یکی از بهترین سخنرانیهای احمدی نژاد یود!