۱۳ به در

شايد احساس بيدارشدن از يک خواب رو دارم.. به همون تازگی.. گفتم يه چيزی هم يه جا از خودم ثبت کنم.. پس گفتم: اين رو!

-امير!

/ 2 نظر / 13 بازدید
نصير

ديدم کسی نظر نداده گفتم بيام يه ابراز وجود بکنيم!!!!! مخلصيم

نرگس

سلام ... امروز گوش کردم صدات و ... چرا اينقدر دير به دير ميای ؟